► Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW. 

► Prijzen kunnen, door bijvoorbeeld valuta schommelingen, ieder moment wijzigen. 

► Typ en/of drukfouten voorbehouden.

► Prijsfouten of programmeer fouten voorbehouden. 

► Sommige beelden kunnen afwijken van het origineel. 

► Indien er slechts een gedeelte van uw bestelling leverbaar is, behouden wij ons het recht voor, dit gedeelte aan u te versturen of te wachten tot uw bestelling volledig is. 

► Verzendtijd 3 tot 10 werkdagen. Producten die niet voorradig zijn worden door ons besteld en in overleg met u later verstuurd.
 
► Aanbiedings- en outlet artikelen kunnen door beperkte voorraad uitverkocht zijn, terwijl u ze tóch heeft kunnen bestellen. Wij zullen in zulke gevallen in overleg het geld van deze artikelen terug storten of alsnog leveren.
 

Privacy Policy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Bellyboat.nl klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Bellyboat.nl - W. Westkade 99, 1273 RG te Huizen. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Bellyboat.nl of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Vragen betreffende of inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Bellyboat.nl - Westkade 99, 1273 RG te Huizen.
 
► De bedenktermijn voor online bestelde producten is 7 werkdagen, u kunt het product - in de verpakking en verkoopbaar - terugsturen binnen deze termijn zonder opgaaf van reden.

► Klachten dienen binnen 10 dagen te worden gemeld. Na deze periode wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.


► Producten kunnen alleen in overleg geretourneerd worden.

► Retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de klacht, uw contact gegevens (eventueel ordernummer) en de originele verpakking.

►  Retourzendingen versturen naar: 
      Bellyboat.nl 
      Westkade 99, 1273 RG  HUIZEN

 

► Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd

► Indien uw klacht gegrond is stellen wij vervangende goederen ter beschikking.

► Wij houden ons het recht voor, annuleringskosten te berekenen indien u een lopende order om welke reden dan ook annuleert.